De Stichting RCVRY RUN is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. U mag als donateur van RCVRY RUN uw donatie aftrekken van de inkomsten- of vennootschapbelasting. Meer informatie over de ANBI status kunt u vinden op de website van de belastingdienst. U kunt ons vinden in het ANBI register.