De stichting RCVRY RUN is opgericht in 2022. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geraakt zijn door kanker, ofwel als ervaringsdeskundige ofwel als naaste. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar bestuurlijke werkzaamheden.

Voorzitter/penningmeester: Tanja Liebers-Van Rooy

Secretaris: Linda Medendorp

Algemeen bestuurslid: Miranda Boonstra

Het bestuursreglement kan worden opgevraagd via info@rcvryrun.nl

De statutaire doelstelling van de stichting is als volgt gedefinieerd:

De stichting heeft ten doel het op een medisch verantwoorde wijze bevorderen van lichamelijke beweging bij oncologiepatiƫnten gedurende en na het behandel- en revalidatietraject, hoofdzakelijk in de vorm van (hard)loop- en overige beweegtrainingen en lichaamsoefeningen, ten einde bij te dragen aan (het herstel van) de mentale en fysieke gezondheid van oncologiepatiƫnten alsmede de kwaliteit van het leven in de ruimste zin.